QUẾ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

25/01/2018

Tại Hội nghị đã triển khai kết quả đạt được trong năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã triển khai các chỉ tiêu, phát động thi đua và hưởng ứng thi đua trong toàn thể CBCC-NLĐ trong năm 2018.

Toàn cảnh CBCC-Người lao động. (Ảnh: Đại hội Công Đoàn cơ sở)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguồn: UBND xã.

                                                                                   Bài viết: Văn Công.