ĐẢNG BỘ XÃ QUẾ THỌ TRIỂN KHAI HỌC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCH TW ĐẢNG (KHÓA XII)

29/01/2018

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

                                 (Đồng chí Lương Công Thái - HUV, Bí Thư Đảng ủy xã)

Sáng ngày 26/01/2018. Đảng bộ xã Quế Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII) gồm các Nghị quyết: " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác chăm sóc nhân dân trong tình hình mới. Thành phần tham gia trong buổi hội nghị là toàn thể Đảng viên,CBCC,VC,NLĐ  trên địa bàn.

                                                                   (Toàn cảnh trong hội nghị)

                                                                                                                                                   Nguồn: Văn Công

                                                                                                                                                   Bài viết: Văn Công