ĐẢNG BỘ XÃ QUẾ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ

02/03/2018

rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Thực hiện theo công văn sô 325 ngày 26/2/2018 của Huyện ủy Hiệp Đức về việc thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Vào Sáng ngày 01/3/2018 BCH Đảng bộ xã Quế Thọ tổ chức buổi hội nghị với nội dung như trên.

(Đồng chí: Lương Công Thái - Bí Thư Đảng ủy phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị)

(Toàn cảnh buổi hội nghị)

Nguồn: Văn Công.

Bài Viết: Văn Công.