SÔI NỖI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

24/03/2020

     Để góp phần cùng với Ban chỉ đạo, chính quyền và nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Quế Thọ. 

(Mặt trận cùng với Hội ND, Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TN đi tuyên truyền phát tờ rơi từng hộ gia đình)

     Sáng ngày 18,20/3/2020 UBND xã cùng với UBMTTQVN, Hội CCB, Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên xã Quế Thọ phối hợp tổ chức đi tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn phân loại rác thải môi trường với hình thức phát tờ rơi tại từng hộ gia đình.

     Đóng trụ giá đỡ tại các tuyến đường khu dân cư để treo bao rác tại 02 thôn Khu dân cư kiễu mẫu Phú Cốc Tây và Nam An Sơn.

(Một số hình ảnh nội dung tuyên truyền)

Nguồn: Tổng hợp.

Bài viết: Văn Công